Woensdag 18 juli t/m zondag 22 juli 2018
Spelregels tijdens het Zomerfestival.IJmuiden

De spelregels tijdens het Zomerfestival.IJmuiden.

Om een dergelijk evenement als het Zomerfestival.IJmuiden in goede banen te leiden, zijn er een aantal spelregels nodig. Als iedereen zich daar aan houdt en rekening met elkaar houdt, zal het evenement nog jaren kunnen plaatsvinden.

 

Gedrag

Wees galant, geduldig en help de minder valide medemens. Neem je goede humeur mee en houd de sfeer ontspannen en gezellig, zoals het in alle voorgaande edities ook gebeurde. Beperk de geluidsoverlast door niet onnodig te schreeuwen. We willen allemaal een schoon evenement, deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.

 

Niet doen

Discrimineren, schelden, dreigen, veroordelen, uitdagen van andere bezoekers, seksuele intimidatie, gooien van dranken, vechten, vuur maken, klimmen in bomen of objecten, wildplassen, stelen, vandalisme, drugs dealen en/of verkopen, rijwielen stallen naast of tegen de hekken, het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding en/of clubtenues en het plegen van overige strafbare feiten, openbare dronkenschap (of het vermoeden ervan) en racistisch gedrag niet doen. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

 

Zero tolerance drugsbeleid

Zomerfestival.IJmuiden is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

 

Niet meenemen

Drugs, gevaarlijke voorwerpen zoals slag-, steek- of vuurwapens en overige gevaarlijke voorwerpen, glas, blik, (non) alcoholische dranken, etenswaren. Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels. Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

 

Munten

Drank en eten kan worden betaald met consumptiemunten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s en muntenautomaten. Hier kan zowel contant worden betaald als met pinpas. Eén (breek)munt heeft een waarde van €2,50. Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor deze editie geldig.

 

Foto’s, video, geluidsopnamen

Op muziek en optredens tijdens het Zomerfestival.IJmuiden is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Daarom is het niet toegestaan om beeld- en geluidsopnames te maken voor commerciële doeleinden. Het meenemen van professionele apparatuur voor dat doel is zonder toestemming van de organisatie dan ook niet toegestaan. Door de organisatie worden alle camera’s met verwisselbare lenzen gezien als professioneel. Ook action-camera’s waaronder GoPro’s en selfiesticks zijn niet toegestaan. Foto’s maken met je mobiel of digitale camera is toegestaan.

Daarnaast geeft eenieder die het evenemententerrein betreedt toestemming voor het maken van video- en foto-opnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele en marketing doeleinden. De vrijwillige fotografen van het Zomerfestival.IJmuiden zijn herkenbaar aan het speciale poloshirt en badge.

 

Toegangscontrole

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang kan worden geweigerd.
Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

 

EHBO

Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

 

Overig

Er wordt gedurende het Zomerfestival.IJmuiden geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. De medewerkers in de bar vragen bij twijfel om legitimatie. De organisatie van het Zomerfestival.IJmuiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van of aan uw goederen. Het verblijf op het evenement geschiedt derhalve op geheel eigen risico. Tevens aanvaardt de organisatie van het Zomerfestival.IJmuiden geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade of letsel aan uzelf of uw medebezoekers. Wanneer men besluit om zich niet aan de regels te houden, zijn wij genoodzaakt om u van het evenemententerrein te verwijderen of zaken in beslag te nemen. Ook tijdens het Zomerfestival.IJmuiden is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd, dient het evenemententerrein direct te worden verlaten.

 

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.

Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

 

Zorg goed voor jezelf en je vrienden.